Theorielessen

Zoals voor elke sport is er ook voor het duiken een stukje theoretische kennis nodig.

Als je pas leert duiken, dan wordt dit beperkt tot een algemeen overzicht. Je moet hier dan ook geen examen voor afleggen.

Eén maal per jaar organiseren we ook meer gevorderde lessen voor onze kandidaten die een hoger brevet willen behalen (2*duiker, 3*duiker, ...). Hiervoor moet dan uiteraard wel een examen afgelegd worden om aan te tonen dat je alles goed hebt begrepen.

Deze theoretische kennis vertrekt vanuit een aantal fysische wetmatigheden die aan de basis liggen van wat de waterdruk met ons lichaam doet als we gaan duiken.

Het inzicht hierin leert ons wat de risico's zijn bij het duiken en waar we moeten op letten om het duiken veilig te laten verlopen.

Verder wordt er ook wat praktische kennis aangeleerd omtrent duiken op verschillende locaties (steengroeven, getijdewateren, ...), alsook over het materiaal dat we gebruiken.

Aanmelden

Enkel voor leden.

Door in te loggen op deze website verklaar je automatisch dat je de privacyverklaring van de club kent en aanvaard..